Ново фасадно решение на многофамилна жилищна сграда в гр.Ахтопол

Възложител : НОВО ЕООД Гр. Ахтопол, Община Царево Настоящият проект е разработен въз основа на задание на възложителя на Жилищна сграда в гр. Ахтопол,общ. Царево Преработката обхваща следните части от обекта: 1. Нова фасадна концепция за сградата. 2. Промяна на покрива от плосък покрив в скатен; Промяната на фасадните планове налага промяна във вида на покрива на сградата. Проектираният покрив се променя частично в скатен при спазване на ограничителните линии на застрояване във височина. 3.Добавяне на допълнителни прозорци към апартаментите на фасада североизток; Промяната не засяга конструктивни елементи от сградата. Новите прозорци са разположени в рамките на съществуващия тухлен зид. Не се променя фукционалното разпределение на апартаментите. 4.Промяна в разположението на изискуемите места за паркиране; Проектираните паркоместа в югозападната част на парцела се преместват в по-голяма близост към улицата. Бройката на изискуемите и проектираните паркоместа се запазва


Други проекти


Pin It on Pinterest

Share This