3D Визуализации

Сградата е на две нива включва две нива. Носещата конструкция на сградата e метална с рамки от горещо валцовани профили. Външните стени са от термопанел.


Други проекти


Pin It on Pinterest

Share This