3D визуализации

Проекта представлява концептуална разработка на идея за разширение на съществуваща и функционираща църква „Свети дух” в източната част на парк „Славейков”, гр. Бургас. Предвид нарасналата посещаемост на храма и обществена необходимост от обновление настоятелството на храма предприема инициатива за иницииране на процес за разширение. Сградата се развива в югоизточна посока като старата църква остава вградена в новото тяло от северозападната му страна. Подобрява се транспортния достъп и се покриват каноничните изисквания за храма.


Етикети:,

Други проекти


Pin It on Pinterest

Share This