3D визуализации

Комплекса е разположен в местността „Варницата”, землище на гр.Св.Влас, община Несебър. Инвеститор на обекта е „Контракт инвест”. Основна роля за изборът на това композиционно решение имат конфигурацията на терена, който е с нарастващ наклон в североизточна посока, гледката към Черно море и съответно голямата близост с него.

Идеята за формообразуването на сградата представлява една съвременна интерпретация на възрожденската селищна структура, на типичния за тази епоха облик и строеж на черноморската къща.

Като резултат се е получила една съвременна сграда, ненатрапваща и убедително вписваща се в средата, в която е разположена; с умело подбран мащаб на обемно-пространствената си третировка и с материалите, които допълват морския й характер.


Етикети:,

Други проекти


Pin It on Pinterest

Share This