Фасада

Складовете са разположени централно в Индустриален логистичен парк Бургас намиращ се на територията на ПЗ „Север“ - гр, Бургас. Паркът е стратегически ситуиран до товарна гара и разполага с директна ЖП линия и шосейна връзка до „Порт Бургас“.

Сградата е на площ от 4082 м2 и разполага с три обособени зони с складови площи от 3507 м2 и с възможност за изграждане на 6184 бр. палетоместа. Тя е оразмерена за товари до 5 тона на квадратен метърър. Има предвидена климатизация за офисите и битови помещения. Има система за пожароизвестяване и автоматично пожарогасене , както и пълно телефонно и компютърно окабеляване. Предвидено е изкуственно осветление е изцяло с LED консуматори за по-ниски експлоатационни разходи.

Вътрешната полезна височина в складовата зона е 11 м. (6 етажни палетни стелажи). Височината на офис етажа е 3,00 м.Базата разполага с 36бр. паркоместа.В сградата са разположени три високостелажни палетни склада: A, B и C.

Склад „А“ разполага със складова площ от 1047 м2 с възможност за изграждане на 1856 бр. палетоместа. Две самостоятелни товарни рампи и една за бърза спедиция.

Склад „B“ разполага със складова площ от 1418 м2 с възможност за изграждане на 2472 бр. палетоместа. Две самостоятелни товарни рампи и една за бърза спедиция.

Склад „C“ разполага със складова площ от 1042 м2 с възможност за изграждане на 1856 бр. палетоместа. Две самостоятелни товарни рампи и една за бърза спедиция.


Други проекти


Pin It on Pinterest

Share This