3D Визуализации

Жилищната сграда включва два етажа, партерен етаж на кота ±0,00 и първи етаж на кота +3,20. Връзката между отделните нива е посредством стоманобетонова стълба с осигурено естествено осветление. Носещата конструкция на сградата e стоманобетонова . Покривът е скатен с носеща дървена конструкция и покривно покритие от керемиди . За фасадните стени ще бъдат използвани силикатни мазилки и облицовка от камък. За фасадното остъкляване е предвидено използването на PVC дограма.


Други проекти


Pin It on Pinterest

Share This