Фасада

Проектът за сградата е създаден от проектантския екип на Архлайн Николов ЕООД в средата на 2018г. Сграда е разположена западно в парцела с централен вход от юг и малък двор от изток. Паркоместата се намират е югозападно от централния вход. Сградата е на две нива без сутерен. Носещата конструкция e стоманобетонова. Външните ограждащи зидове са от тухленна зидария 25см. с топлоизолазионна система с изолационен слой от EPS с дебелина от 10см. Прозорците на всички нива са от алуминиева дограма с коефициент на топлопреминаване през рамката U ≤ 1,40 W/m2K Стъклопакетите са от вътрешно нискоемисионно „К - стъкло” и външно слънцезащитно стъкло.


Други проекти


Pin It on Pinterest

Share This