Фасада

Проектът е разработен от проектантския екип на Архлайн Николов ЕООД в края на 2018г. Неокласическата фасада е проектирана по желание на възложителя с топлоизолационна фасадна система на BAUMIT и фасадни елементи на Austrotherm. Използвани са профили за рамкиране на врати и прозорци и корнизи от EPS с високи якостни характеристики покрити с еластична защитна обмазка.


Други проекти


Pin It on Pinterest

Share This