Ние вярва ме че успехите ни се дължат на уменията, креативността и таланта на целия екип. Целите са за постоянно развиване на дружеството като предоставяме нови възможности за растеж и усъвършенстване на хората от екипа. В екипа на „АРХЛАЙН – НИКОЛОВ“ ЕООД е важно да участват мотивирани хора, които обичат предизвикателствата свързани с архитектурното и интериорно проектиране. Да сте част от екипа на „АРХЛАЙН – НИКОЛОВ“ ЕООД е отлична възможност за развитие на вашите знания, умения и професионално израстване в сферата на проектирането и 3D визуализации. На желаещите да се присъединят към нас ние предлага ме:

  • възможност за професионална изява и кариерно развитие;
  • конкурентно възнаграждение, базирано на резултатите;
  • работа в млад и креативен екип.

Благодарим ви, че посетихте и разгледахте тази страница!


Pin It on Pinterest

Share This