Пасивни сградиПроектирането на сграда която предвижда дългосрочна експлоатация и покриване на енергийните и разходи в дълъг период е проблем за който малко инвеститори се замислят на етап проектиране. Снижаването на бъдещите ви енергийни разходи за експлоатация на сградата била тя: офис сграда,спортна зала, учебни заведения, целогодишен хотел, производствена или жилищна би ви дало съществено преимущество пред другите ви конкуренти. Пасивната сграда потребява 90% по-малко топлинна енергия в сравнение с конвенционална сграда.

По високият комфорт на обитаване би допринесъл за по-добра работоспособност на вашите служители при офис и производствени сгради или по добър вътрешен микроклимат за релаксация при жилищна такава. Приетия стандарт за комфорт е с асиметрия на лъчистата температура до 4,2К за хоризонтална асиметрия и до 2К за вертикална.. Можете да се наслаждавате на вътрешен микроклимат непостижим за обичайните типове строителство. Построените на този принцип сгради разполагат с постоянен приток на свеж въздух затоплен или охладен с минимални енергийни загуби.

Стандартът Пасивна сграда на Passive House Institute( PHI) е концепция за строителство целяща създаването на рентабилни, комфортни и енергийно ефективни сгради.

shema-na-pasivna-sgrada

Passive House Institute е независим изследователски институт за развитие на строителни концепции, търсене на строителни компоненти за реализирането им и създаване на инструменти за планирането им. Института като независим орган проверява и удостоверява, продукти от гледна точка на тяхната пригодност за ползването им за пасивни сгради. Подробна информация можете да намерите на passiv.de.

Информация за разнообразието в типовете сгради можете да намерите passivhausprojekte.de. На този адрес можете да откриете и сгради построени и сертифицирани в България. Нашето разбиране е, че не е необходимо да се преследва на 100% покриването на критериите на тази концепция на строителство и съответно сертифициране на сградата като такава.

Можете да прилагате комплекс от мерки които ще доведат до по добра рентабилност на вашата сграда използвайки основните принципи и следвайки точно и прецизно изпълнение на строителните процеси.Създавайки такава ниско енергийна сграда ще сте положили усилия във всички посоки и те със сигурност ще доведат до по добър резултат като експлоатационни разходи и по-добър микроклимат. Ще имате сграда която ще има по-висока топлинна нужда от ограничението от 15 kWh/m2 но ще бъде и далеч от топлинната нужда на същия тип сграда конвенционално строителство. Ще можете още в процеса на проектиране да се изчисли конкретно нейната стойност. Планирането ще ви е спестило разходи от площи на сградната обвивка, ще е съобразило топлинните ви печалби от слънчева радиация, ще е разработило подробни детайли ограничаващо течовете в сградната обвивка предизвикващи инфилтрация и ексфилтрация. Ще имате контролирана влажност на въздуха и кратност на въздухообмена съобразен с броя на работещите и посетителите в сградата.

Изчисленията за вашата пасивна или ниско енергийна сграда ще се направят със специализиран лицензиран софтуер, от лицензирани проектанти.

Още информацияСертификати

Сертификат за проектант на пасивни сгради на арх. Станислав Николов