Пасивни сградиПроектирането на сграда която предвижда дългосрочна експлоатация и покриване на енергийните и разходи в дълъг период е проблем за който малко инвеститори се замислят на етап проектиране. Снижаването на бъдещите ви енергийни разходи за експлоатация на сградата била тя: офис сграда,спортна зала, учебни заведения, целогодишен хотел, производствена или жилищна би ви дало съществено преимущество пред другите ви конкуренти. Пасивната сграда потребява 90% по-малко топлинна енергия в сравнение с конвенционална сграда.

По високият комфорт на обитаване би допринесъл за по-добра работоспособност на вашите служители при офис и производствени сгради или по добър вътрешен микроклимат за релаксация при жилищна такава. Приетия стандарт за комфорт е с асиметрия на лъчистата температура до 4,2К за хоризонтална асиметрия и до 2К за вертикална.. Можете да се наслаждавате на вътрешен микроклимат непостижим за обичайните типове строителство. Построените на този принцип сгради разполагат с постоянен приток на свеж въздух затоплен или охладен с минимални енергийни загуби.

Стандартът Пасивна сграда на Passive House Institute( PHI) е концепция за строителство целяща създаването на рентабилни, комфортни и енергийно ефективни сгради.

shema-na-pasivna-sgrada

Passive House Institute е независим изследователски институт за развитие на строителни концепции, търсене на строителни компоненти за реализирането им и създаване на инструменти за планирането им. Института като независим орган проверява и удостоверява, продукти от гледна точка на тяхната пригодност за ползването им за пасивни сгради. Подробна информация можете да намерите на passiv.de.

Информация за разнообразието в типовете сгради можете да намерите passivhausprojekte.de. На този адрес можете да откриете и сгради построени и сертифицирани в България. Нашето разбиране е, че не е необходимо да се преследва на 100% покриването на критериите на тази концепция на строителство и съответно сертифициране на сградата като такава.

Можете да прилагате комплекс от мерки които ще доведат до по добра рентабилност на вашата сграда използвайки основните принципи и следвайки точно и прецизно изпълнение на строителните процеси.Създавайки такава ниско енергийна сграда ще сте положили усилия във всички посоки и те със сигурност ще доведат до по добър резултат като експлоатационни разходи и по-добър микроклимат. Ще имате сграда която ще има по-висока топлинна нужда от ограничението от 15 kWh/m2 но ще бъде и далеч от топлинната нужда на същия тип сграда конвенционално строителство. Ще можете още в процеса на проектиране да се изчисли конкретно нейната стойност. Планирането ще ви е спестило разходи от площи на сградната обвивка, ще е съобразило топлинните ви печалби от слънчева радиация, ще е разработило подробни детайли ограничаващо течовете в сградната обвивка предизвикващи инфилтрация и ексфилтрация. Ще имате контролирана влажност на въздуха и кратност на въздухообмена съобразен с броя на работещите и посетителите в сградата.

Изчисленията за вашата пасивна или ниско енергийна сграда ще се направят със специализиран лицензиран софтуер, от лицензирани проектанти.

Още информацияСертификати

Сертификат за проектант на пасивни сгради на арх. Станислав Николов


Pin It on Pinterest

Share This