АРХЛАЙН – НИКОЛОВ ЕООД e с богат опит в проектирането на обекти, както за екстериорен така и за интериорен дизайн. Проектантското студио има реализирани проекти в цялата страна.

В РАМКИТЕ НА ИНТЕРИОРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ:

ИНТЕРИОРНО ПРОЕКТИРАНЕ:
Интериорен проект на жилищни пространства и елементи от дома /дневни, кухни , спални/, офиси, хотели, ресторанти,нощни заведения, барове, дискотеки. Както за ново изградени , така и за преустройството и реконструкция на съществуващи.

ЕТАПИ НА ИНТЕРИОРНОТО ПРОЕКТИРАНЕ:
  1. Първоначално посещение на обекта. Заснемане и изчертаване на конструктивни архитектурни елементи и инсталационни позиции. Запознаване с общите особености на обекта.
  2. Съставяне съвместно с възложителя на задание или поръчка за интериорно проектиране. Тази стъпка може да е в рамките на разговор за уточняване на общите изисквания към проекта както функционални така и естетически. На базата на уточненото съставяме индивидуалната Ви оферта, съобразена с Вашите изисквания и нашата моментна ангажираност.
  3. Пред проектни проучвания , представяне на основните концепции/ Функционални и естетически / и идеи при проектното изграждане.
  4. Изграждане на интериорния проект на идейна фаза и представяне за одобрение от възложителя.
  5. Изграждане на реалистични интериорни визуализации, с конструиране на тримерни изображения на избраното обзавеждане.
  6. Съгласуване на инженерните системи. На базата на одобрения идеен интериорен проект, се налагат изменения в позициите мощностите на ЕЛ инсталациите, ОВК инсталациите, ВиК инсталациите / На специфични обекти промени по технологично оборудване и др./. Тези промени се отразяват от инженерните екипи. Можем да създадем и индивидуални инженерни проекти към Вашия интериорен проект.
  7. Техническа и работна фаза на интериорния проект. Заложените към проекта материали и оборудване се съобразява ценово, срокове за доставка и изработка, след което се създават монтажни схеми и детайли за изработка. Последните се доуточняват с производители и изпълнители.
  8. Създаване на количествени сметки и спецификации към интериорния проект.
АВТОРСКИ НАДЗОР
В рамките на авторския надзор се включват посещения на обекта, избор на материали и артикули от фирми търговци, производители и доставчици за конкретния обект. Цените на авторския надзор ще бъдат описани във Вашата оферта за интериорно проектиране.

Изпратете запитванеPin It on Pinterest

Share This