Оптимално качествен интериор за точните пари Можете да получите качествен интериор за точните пари и да сте наясно до докъде можете да се разпрострете в посока идеи и финанси.

За да не пръскате пари на вятъра и за да не купувате неща които не ви трябват и няма да ви харесват.

Да не се учудите от резултата и да не си скубете косите кога ще го завършите.

Да не ви подиграват, че сте полудели от пишман майстори.

МОЖЕ ДА НАПРАВИТЕ ОПИТ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ЦЕЛИЯ ТЕКСТ.

АКО НЕ ВИ ЗАИТЕРЕСУВА, поне ще си спомните след време че сте го чели до някъде, до където и да я докарате.

Услугата ОПТИМАЛНО КАЧЕСТВЕН ИНТЕРИОР ЗА ТОЧНИТЕ ПАРИ /интериорният инженеринг/ е  разработена и предлагана като съвместна дейност на проектантското студио АРХЛАЙН – НИКОЛОВ ЕООД и строителната фирма БРИГАДКА-АЛН ООД/специализирана в прецизно изпълнение на интериори/. Тя е ориентирана към инвеститори и възложители, целящи да постигнат оптимални резултати като качество на крайния продукт от реализирания интериорен проект. Имате възможността да оптимизирате бюджета и елементите от интериорния Ви проект от фаза идеен интериорен проект до финалния етап на реализацията.

Рискът да получите интериорен проект който да се различава от предвидения бюджет е масово срещан при стандартния начин на работа интериорно проектиране- остойностяване – изпълнение. С тази услуга успоредно с проектантския екип работи и екипа по офериране и доставки на фирма БРИГАДКА-АЛН ООД. В етапа на изпълнението изпълнителя няма неясноти и неразработени елементи от проекта. Интериорният проект и изпълнението имат максимално съвпадение и се съобразява с предвидения ви бюджет.

Интериори проектирани от архлайн оод и изпълнени от Бригадка-алн оод
ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ЕТАПИ:

Проектирането:
 1. Първоначално посещение на обекта. Заснемане и изчертаване на конструктивни архитектурни елементи и инсталационни позиции. Запознаване с общите особености на обекта. В  посещението присъства и представител на строителната фирма, за отбелязване на специфични строителни особености, не касаещи проектирането. Той изяснява общото строително състояние на обекта  наличие на кривини, нарушени структури на мазилки и замазки, състояние на ЕЛ инсталации, табла и др. Отбелязват се специфични строителни решения ,които трябва да се имат предвид при етапа на проектирането и съставянето на строителната оферта.
 2. Съставяне съвместно с възложителя на задание или поръчка за интериорно проектиране. Тази стъпка може да е в рамките на разговор за уточняване на общите изисквания към проекта както функционални така и естетически. На този етап инвеститора определя финансовите рамки на бюджета, с който трябва да се съобрази проектирането и изпълнението.На базата на уточненото съставяме индивидуалната Ви оферта за интериорно проектиране, съобразена с  Вашите изисквания и нашата моментна ангажираност.
 3. Пред проектни проучвания , представяне на основните концепции/ Функционални и естетически / и идеи при проектното изграждане.
 4. Изграждане на интериорния проект на идейна фаза и представяне за одобрение от възложителя.
 5. Изграждане на реалистични интериорни визуализации, с конструиране на тримерни изображения на избраното обзавеждане.
Проверяваме до къде сме с парите
 1. На този етап  съставяме приблизителна оферта за изпълнение със срокове за реализация продиктувани от специфични доставки на стоки и изработки на елементи на обзавеждането.
 2. Ако финансовата рамка ви удовлетворява и сроковете също ви устройват проекта продължава в следващо проектно ниво. Ако не ви устройва се търси вариант , с промени в проекта или подмяна на материали да са спазят условията ви.
 3. При одобрение  на идейния проект и приблизителния бюджет се преминава в следващите фази.
 4. Съгласуване на инженерните системи. На базата на одобрения идеен интериорен проект, се налагат изменения в позициите мощностите на ЕЛ инсталациите, ОВК инсталациите, ВиК инсталациите / На специфични обекти промени по технологично оборудване и др./. Тези промени се отразяват от инженерните екипи. Можем да създадем и индивидуални инженерни проекти  към Вашия интериорен проект..
 5. Техническа и работна фаза на интериорния проект. Заложените към проекта материали и оборудване се съобразява ценово, срокове за доставка и изработка, след което се създават монтажни схеми и детайли за изработка. Последните се доуточняват с производители и изпълнители.
 6. Създаване на количествени сметки и спецификации към интериорния проект и конкретната строителна оферта за този проект с график за изпълнение и доставки.
Готови сме за строителство и започваме когато кажете.

Ще струва толкова колкото ви е в офертата.

Ще го завършим когато сме определили, ако вие или ние не се издъним с нещо.

Поне не спираме да се стараем.
 1. В процеса на строителството Ви предлагаме качествено изпълнение на всички видове строително монтажни работи: зидарии, мазилки гипсови и вароциментови, шпакловка, боядисване, лепене на тапети, поставяне на корнизи, прецизно сухо строителство / елементи от гипсокартон/,  ЕЛ. инсталации, монтаж на ел.уреди и осветителни тела, Лепене на фаянс, теракота и гранитогрес; монтаж на санитарен порцелан, мивки, душ кабини, вани, вик арматури и аксесоари; ВиК инсталации, монтажи на подови настилки поставяне на паркети, ламинат, мокети, монтажи на дограма, входни и интериорни врати, монтажи на мебели и оборудване.
 2. В рамките на работния процес има непрекъснат контакт между изпълнителите и проектантите. Възникналите проблеми се решават в рамките на един екип. Процесите се водят спрямо предварително представения график на заявките и график на изпълнението. Контрола върху външни подизпълнители, ако са необходими такива е наш ангажимент. Контрола върху заявките и тяхната доставка на обекта е наш ангажимент. Контрола по външните монтажи е наш ангажимент. Почистване на обекта и изхвърляне на строителни отпадъци, до момента на издаването е наш ангажимент.
 3. Получавате междинни рекапитулации отразяващи завършените етапи на изпълнението на обекта.
Изпратете запитванеPin It on Pinterest

Share This