Проектантското студио е основано през 2006г. и е проектант на жилищни и обществени сгради, еднофамилни жилищни сгради и ваканционни комплекси, хотели, спортни съоръжения и инфраструктурни обекти. Екипът на архитектурното студио АРХЛАЙН НИКОЛОВ ЕООД се ръководи от арх.Станислав Николов. Всички проекти се разработват индивидуално, съобразено с нуждите на инвеститора, с гарантирано високо качество на проектните решения и окомплектоване на проектната документация. Стремежът към непрекъснато повишаване на качеството на продукта е изградило постоянен екип от архитекти и инженери с доказан професионализъм. Архитектите в проектантското бюро са членове на КАБ и САБ.

Инвестиционо Проектиране
АРХЛАЙН НИКОЛОВ ЕООД е специализирано в проектиране на инвестиционни проекти окомплектовано с всички необходими специалности по части : част Архитектурна ; част Конструктивна; част Електроинсталации; част ВиК; част Отопление, вентилация и климатизация, топлотехническа енергийна ефективност; пожаробезопасност,част Геодезия ; част Геология, част Интериор и обзавеждане., паркоустройство Изграждане на тримерни визуализации свързани с проектите.Опитът, квалификацията и личната мотивираност в екипа гарантира максимална съгласуваност между отделните проектни части и оптимизиране на проектните решения.

Реконструкции и преустрайства
Екипът на архитектурното студио АРХЛАЙН НИКОЛОВ ЕООД има богат опит в преустройства на сгради. Дългогодишния опит на архитекти и инженери гарантира намирането на оптимални решения.

Проекти за фасадни реконструкции
Част от нашите проекти са реконструиране и препроектиране на фасади и прилежащи зони от градската среда, където инвеститорите търсят обновление във външния вид на сградите и решаването на специфични проблеми /визуални реклами, ефектно осветление, указателни табели/

Изпратете запитванеPin It on Pinterest

Share This