Архитектурното студио АРХЛАЙН НИКОЛОВ ЕООД предлага проектантски и инженерингови услуги:

А/ Пълен спектър от проектантски услуги:
 1. ИНВЕСТИЦИОНО ПРОЕКТИРАНЕ окомплектовано по всички проектни части :
  • част Архитектурна;
  • част Конструктивна;
  • част Електроинсталации;
  • част ВиК;
  • част Отопление, вентилация и климатизация, топлотехническа енергийна ефективност;
  • част пожаробезопасност,;
  • част Геодезия;
  • част Геология,
  • част Интериор и обзавеждане.,
  • част Ландшафтна архитектура
  • Изграждане на тримерни визуализации свързани с проектите.
  Екипът от архитекти и инженери е с многогодишен опит в съвместно изграждане на проекти. Това гарантира максимална съгласуваност при създаването на проектните решения и по време на решаване на възникнали проблеми при изпълнението.

 2. ПРОЕКТИ ЗА ФАСАДНИ РЕКОНСТРУКЦИИ Проекти за реконструиране и препроектиране на фасади , където инвеститорите търсят обновление във външния вид на сградите и решаването на специфични проблеми свързани с избор на фасадни материали, позициониране на визуални реклами, ефектно осветление и други.

 3. ИНТЕРИОРНО ПРОЕКТИРАНЕ: Интериорен проект на жилищни пространства и елементи от дома /дневни, кухни, спални/, офиси, хотели, ресторанти, нощни заведения, барове, дискотеки. Както за ново изградени, така и за преустройството и реконструкция на съществуващи.

АВТОРСКИ НАДЗОР се включва към всички видове проектантски услуги

Б/ ИНТЕРИОРЕН ИНЖЕНЕРИНГ
Услугата е разработена и предлагана като съвместна дейност на проектантското студио АРХЛАЙН - НИКОЛОВ ЕООД и строителната фирма БРИГАДКА - АЛН ООД /специализирана в прецизно изпълнение на интериори/. Тя е ориентирана към инвеститори и възложители, целящи да постигнат оптимални резултати като качество на крайния продукт от реализирания интериорен проект. Имате възможността да оптимизирате бюджета и елементите от интериорния Ви проект от фаза идеен интериорен проект до финалния етап на реализацията.

Рискът да получите интериорен проект който да се различава от предвидения бюджет е масово срещан при стандартния начин на работа интериорно проектиране - остойностяване - изпълнение. С тази услуга успоредно с проектантския екип работи и екипа по офериране и доставки на фирма БРИГАДКА - АЛН ООД. В етапа на изпълнението изпълнителя няма неясноти и неразработени елементи от проекта. Интериорният проект и изпълнението имат максимално съвпадение и се съобразява с предвидения ви бюджет.


Pin It on Pinterest

Share This