3D визуализации

Възлагането е за нови фасадно решение, с използване на естествен камък – сух монтаж при реконструкцията на Хотел и казино Интернационал - Възложител Интернационал ЕАД.

Композицията обединява ново и старо тяло „стъпили” на широкоплощно партерно двуетажно обслужващо ниво. Създаване на централна вертикална линия в рамките на новото тяло, с цел подчертаване на стройността на обемите. Повече динамика в рамките на старото тяло и създаване на композиционен завършек без да се използва рекламен елемент. Разработване на разнообразна и привлекателна среда на ниво терен.

Предложеното в проекта предвижда изцяло подмяна на облицовъчните материали. Основния материал е гранит в два варианта :гладко полиран и силно обрушен на сух монтаж.Структурната фасада се запазва, като се предвижда вграждане на изнесени пред основната фасадна плоскост клапи. В рамките на проектното решение са предложени позиции и визия за визуална реклама и елементи на градската среда.


Снимки съществуващо състояниеРеализацияЕтикети:, , ,

Други проекти


Pin It on Pinterest

Share This